AVÍS LEGAL. (Article 10 LSSICE)

COMUNICACIONS COMERCIALS ELECTRÒNIQUES ( Article 21 LSSCI)

1) IDENTIFICACIÓ I DADES DEL RESPONSABLE

 • Titular: RIBAS I OLIVET ASSESORS I CIA, SRCP
 • Marca: COMPTE9
 • Domicili Social: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2 – 17800 Olot (Girona)
 • CIF: C55143242
 • Registre Públic: Registro Mercantil de la Província de Girona en el Volum 2927, foli 58 y full registral GI-52986
 • Inscrita al Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de Catalunya amb el número SP 0592.
 • Telèfon: +34 972 26 86 17
 •  Whatsapp :693 72 00 69
 •  E-mail: auditoria@compte9.cat

2) OBJECTE

La present pàgina web (https://www.compte9.cat) és propietat de RIBAS I OLIVET ASSESORS I CIA, SRCP, ha estat creada i dissenyada com a canal de comunicació entre l’empresa i els seus clients i també per a altres usuaris d’internet, especialment a totes aquelles societats, empresaris individuals i particulars que necessiten assessoraments fiscal, laboral, comptable i mercantil.

El present avís legal té com objecte establir les condicions que regulen l’accés i l’ús de la present pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús de la pàgina web, implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avís legal.

COMPTE9  es reserva la facultat de realitzar en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions d’accés i ús i, en general dels elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3) ACCÉS A LA PÁGINA WEB

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor a internet (ISP) contractada per l’usuari.

L’accés al contingut de la pàgina web és de lliure accés i completament gratuït, no sent necessari el registre previ. En cas que un menor sol·liciti informació, es presumeix que l’accés ha estat realitzat amb la autorització dels seus pares, tutors o representants legals, podent Perdón de Deudas realitzar les verificacions que consideri oportunes.

4) COMPROMISOS DE L’USUARI

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual haurà de posseir la capacitat legal de contractar i la representació necessària per contractar, acceptant per tant que l’ús de la pàgina web es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que Perdón de Deudas posa a disposició de l’usuari per a fer activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic i en general a seguir les condicions establertes en el present avís legal.

L’usuari es compromet, a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web o les aplicacions de Perdón de Deudas, cap programa, dades, virus, codis, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic, que pugui ser susceptible de provocar danys en qualsevol dels sistemes, equips o xarxes de Perdón de Deudas, ni tampoc a causar danys a altres usuaris o a tercers.

L’usuari es compromet a no alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, deslligar, realitzar enginyeria inversa, donar llicències, arrendar, vendre o imitar la web i les seves aplicacions, els seus continguts o el seu software de base.

5) DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina, és a dir els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat de  COMPTE9, sense que es pugui entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Les marques, noms comercial o signes distintius són titularitat de  COMPTE9, sense poder entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueix cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials o signes distintius.

6) ENLLAÇOS AMB TERCERS

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de COMPTE9, les presents condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web de  COMPTE9, ja que no poden controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut. En conseqüència, COMPTE9, no pot assumir cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels enllaços esmentats.

En tot cas, COMPTE9, manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’ordre públic.

7) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de COMPTE9, les presents condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web de  COMPTE9, ja que no poden controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut. En conseqüència, COMPTE9, no pot assumir cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels enllaços esmentats.

En tot cas, COMPTE9, manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’ordre públic.

8) RESPONSABILITATS DE L’USUARI

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de COMPTE9, les presents condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web de  COMPTE9, ja que no poden controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut. En conseqüència, COMPTE9, no pot assumir cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels enllaços esmentats.

En tot cas, COMPTE9, manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’ordre públic.

9) POLÍTICA DE COOKIES

La nostra política de Cookies es pot consultar en el següent enllaç

10) CONDICIONS D’ÚS DEL BLOG

Els articles periodístics i continguts publicats per COMPTE9 al blog són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal de cap mena, per tant, la informació proporcionada en aquestes publicacions i articles resulta insuficient per la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari. En conseqüència COMPTE9 no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el blog ni en els danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Blog.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del blog, comprometent-se a utilitzar els continguts de conformitat amb la llei i el present Avís legal. L’usuari haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, transformar o modificar els continguts dels articles i publicacions del blog, excepte en els casos autoritzats per la Llei o expressament consentits per COMPTE9.

Perquè l’usuari pugui publicar comentaris en el blog haurà d’acceptar prèviament la política de privacitat i els continguts del present Avís legal. COMPTE9 no es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris o opinions abocades en el blog per part de l’usuari.

COMPTE9 no admetrà intervencions en el blog que continguin referències a temes racistes o sexistes, ni s’admetrà cap intervenció que derivi d’aspectes personals, sigui mitjançant crítiques no constructives o insults. COMPTE9 es reserva el dret d’anul·lar, cancel·lar, eliminar qualsevol comentari o restringir l’accés a qualsevol usuari que incompleixi el present Avís legal. No està permès fer ús del blog per enviaments de correu brossa, publicitat invasiva, captar adreces de correu electrònic o qualsevol mena d’acció il·legal.

11) CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL TREBALLADOR I DEL PORTAL EMPRESA

 

COMPTE9 posa a disposició dels seus clients el portal treballador i el portal empresa per millorar la seva gestió. L’ús dels portals esmentats està subjecte a les següents condicions:

 • El portal treballador . Permet als treballadors de les empreses clients, descarregar-se la seva nòmina i qualsevol altra documentació laboral que el vinculen a la nostra empresa client. El treballador es compromet en no cedir les claus del portal a terceres persones i posar-se en contacte amb COMPTE9 en el correu auditoria@compte9.cat en cas que la documentació a la qual accedeix sigui errònia o no tingui relació amb la seva vinculació laboral amb la nostra empresa client
 • El portal empresa. Permet a les nostres empreses( persones jurídiques, empresaris individuals i particulars) accedir a la documentació fiscal, laboral, comptable, mercantil, que COMPTE9 ha tramitat per compte seu en virtut del contracte de prestació de serveis subscrit entre ambdues parts. L’empresa client es compromet a no cedir les claus del portal a persones no autoritzades en la gestió de la documentació fiscal, laboral, comptable i mercantil que es penjarà al portal i a posar-se en contacte amb COMPTE9 en el correu auditoria@compte9.cat en cas que la documentació que accedeixi sigui errònia o no tingui relació amb els serveis contractats entre ambdues parts

12) COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA

COMPTE9 no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagués estat sol·licitada o expressament autoritzada pels destinataris de les mateixes a través d’un text que informi de la finalitat per la qual es van utilitzar les dades.

La manifestació del paràgraf anterior no serà aplicat per COMPTE9 quan existeixi una relació contractual prèvia, havent obtingut COMPTE9 de forma lícita les dades de contacte del destinatari, en aquest cas COMPTE9 podrà enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de l’empresa o productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser contractats.

En el moment de la recollida de dades per l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica de COMPTE9, oferirà la possibilitat d’oposar-se a l’enviament de les citades comunicacions comercials. En tot cas COMPTE9 enviarà un primer correu electrònic amb contingut no comercial, confirmant un registre satisfactori i sol·licitant que, en cas de no haver-se sol·licitat el servei, es cancel·li a través d’un sistema senzill i gratuït que COMPTE9 posarà a disposició del destinatari.

13) MENORS D’EDAT

Per la contractació dels nostres serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

14) LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la pàgina web i a les aplicacions implica la acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquests Avís legal, si vostè no està d’acord en les condicions contingudes en aquest Avís legal, abstinguis d’utilitzar la pàgina web i les seves  aplicacions.

Qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web i les aplicacions es regirà per la legislació comú espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els hi correspongui, acordant les parts la submissió dels Jutjats d’Olot.